Naše strategije savetovanja pomažu kompanijama u razvijanju novih poslovnih mogućnosti u organizaciji rada, sa kupcima, proizvodima i tržištima, i sprovođenju istih kroz konkretno rešavanje potencijalnih problema. Poslovno savetovanje obuhvata više oblasti u poslovanju kompanije, počevši od samog procesa nastajanja privrednog subjekta do prevazilaženja i rešavanja aktuelnih poslovnih problema, uz dugoročno i kratkoročno strateško planiranje, kao i sve dodatne aktivnosti usmerene ka nesmetanom poslovanju.

...
Registracija preduzeća

Registrujte preduzeće da biste ga postavili kao zasebno pravno lice. Kako i gde treba da se registrujete zavisi od vaše poslovne strukture i lokacije preduzeća. Mi smo tu da Vam olakšamo ovaj deo posla.

...
Izrada Biznis plana

Dobar poslovni plan vodi vas kroz svaku fazu pokretanja i upravljanja vašim poslovanjem. Koristićete svoj poslovni plan kao putokaz za to kako da strukturirate, vodite i razvijate novo poslovanje. To je način da razmislite o ključnim elementima svog poslovanja.

...
Pomoć pri organizaciji

Kao vlasnik malog preduzeća, na vašem spisku je mnogo toga: platne, dobavljačai, zapošljavanje novih zaposlenih, vođenje novog posla i još mnogo toga. A pošto nosite toliko tereta, teško je ostati organizovan. Zbog toga je od vitalnog značaja da imate plan da održavate sebe i svoj tim na pravom putu.