Kupovne navike ljudi se brzo menjaju. Oflajn marketing nije toliko efikasan kao nekada. To je razlog zašto su digitalni marketing i novi nazivi poslova poput savetnika za digitalni marketing postali važni poslednjih godina.

Digitalni marketing uključuje veb dizajn i razvoj, SEO, plaćene medije (Facebook, Instagram, Google Advords) i video oglašavanje (YouTube). Za svaki kanal postoje različite metode ciljanja. Ovi kanali takođe imaju različitu publiku. Popularnost digitalnog marketinga među mnogim brendovima nije iznenađenje. Danas se efikasni digitalni marketing odnosi na povezivanje sa publikom u pravo vreme i na pravom mestu.

...
Digitalno oglašavanje

Našim usluga ćemo Vam pomoći da iskoristite sve prednosti digitalnog oglašavanja i oglašavanja putem društvenih mreža. Olakšaćemo Vam promovisanje proizvoda putem digitalnih kanala čime se značajno unapredjuje prodaja.

...
Brend menadžment

U marketingu upravljanje brendom započinje analizom kako se brend trenutno doživljava na tržištu, prelazi na planiranje kako brend treba biti shvaćen ako želi postići svoje ciljeve i nastavlja sa osiguravanjem da se brend doživljava kao što je planirano i osigurava svoje ciljeve.

...
Istraživanje tržišta

Definisanje ciljanih istraživanja - Prikupljanje podataka - Obrada i analiza podataka - Sastavljanje izveštaja – Revizija konkurenata